Thursday, January 17, 2008

ഇടപാടുകാര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടരുതു്

ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നു ദിവസം പണിമുടക്കും (കേരളകൌമുദി-17/01/08)

'ഇടപാടുകാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടു് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ നവതലമുറ ബാങ്കുകള്‍ കൂടുതല്‍ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതാണു്.'

No comments: